TEKNİK BİLGİ  
     
  Sızdırmazlık Elemanları Hakkında...  
     
  Seçim Önerileri  
  Montaj Önerileri  
  Depolama Önerileri  
  Tolerans Tablosu  
     
  Montaj aparatı (Boğaz)  
     
     
     
>
Ana Sayfa  
>
Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları  
>
Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları  
>
İş Makinaları Tamir Takımları  
   
     

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI HAKKINDA...

Günümüz teknolojisinde büyük sayıda donanım, etkili çalışmalarını sağlayan iş gücünü, çoğu kez büyük eksenel kuvvetler ortaya koyan hidrolik, oleo-hidrolik ve pnömatik silindirlerle, bunlar ise akışkanları, değişmez tarzda yüksek basınç ve temperatürde, zor koşullar altında kontrol eden zor karmaşık sızdırmazlık sistemlerine bağımlıdırlar. Sızıntıyı genelde bir “takım” halinde önleyen bu elemanlar yüksek verimlilik standartları altında geliştirilmiş olmaları sonucu artan dizginleme güçlerine paralel olarak transmisyon ve kontrol donanımlarının uygulama alanlarını nicelik ve nitelik bakımından genişletmektedirler; bu düzlem, çoğu kez - 40 C ‘de çalışma zorunluluğu ile karşı karşıya olan iş makinelerinden, yıpranma ve korozyon ekstremlerinin hüküm sürdükleri endüstriyel uygulamalarına kadar uzanır. Sızdırmazlık elemanları, tanımları uyarınca, akışkanın dışarı çıkmasını, yabancı maddelerin ise devre içine girmelerini önleyen eleman veya bunlardan oluşan takımlardır; dinamik ve statik olarak iki baş gruba toplanabilirler.

Dinamik sızdırmazlık elemanlarında, bunlarla temas eden parçalar arasında göreceli bir hareket vardır, statikler ise elemanların monte edildiği parçalar arasında hareket olmayanlardır; uygulamaların yaklaşık ¾ ‘ü bu sonuncu türdendir.

Sızdırmazlık elemanı seçiminde ;

a. temperatür : ortalama, alt ve üst sınır ile bunlarin etki süresi;

b. basınç : pozitif veya negatif , tipi ile boyutu;

c. mekanik etkiler : statik, dinamik, tek veya çift yön, dönme, strok veya çevre hızı, ara boşluğu, yağ alma durumu, sürtme, yüzey özellikleri

d. ortam : akışkan türü, oksijen, ozon;

gibi çalışma koşullarının baştan göz önünde bulundurulmaları önemlidir.

Sızdırmazlık elemanı üreticileri sistemin sadece yarısını ortaya koymaktadırlar; yerleştirme yerlerini hazırlayanlar diğer yarıyı oluştururlar. Ilgi alanımız her ne kadar da elastomer materyali ise de sızdırmazlıktaki başarı sırrının, bunu sağlamak için eşlenen tarafların doğru dizaynda gizli olduğu inkar edilemez.

Sızdırmazlık elemanının yuvalanmasında en uygun metal yumuşak çeliktir. Dinamik çalışma için yüzey pürüzünün 0.52 mikrometre ( 20 mikro inç) veya bundan daha ince olması istenir; fazla kaba bir yüzey kaçak ve aşınmaya neden olacaktır; temas yüzeyi kısa bir zaman sonra, çalışmanın erken döneminde, ezilerek alışır, 0.52 mikrometre (2 mikro inç)' ye kadar iner, bundan sonraki ezilme kabili ihmaldir.

Büyük miktarda kir ve tozun mevcut olduğu hallerde su verilmiş çelik, kromaj zorunlulukları ortaya çıkacaktır; kemirici akışkanlar için korozyona dayanıklı alaşımlara başvurulur.

Diğer yönden bazı polimerler de, uzun süre temasta kaldıkları metal yüzeylerinde bozulmalara sebep olurlar; böylelikle meydana gelen pürüzlenme sızdırmazlık fonksiyonunun çökmesiyle sonuçlanabilir.

Bir sızdırmazlık elemanını faydalı ömrü, makul bir emniyet marjı ile, nispeten uzun olmakla beraber, maliyeti ön plana almayan geniş perspektifli bir davranış ile, koşulların gerektirdiğinin üstünde niteliklere sahip olanı seçmek daima yeğlenmelidir; kimse ucuzu alacak kadar zengin değildir.

Faydalı ömrü etkileyen en önemli faktör kesinlikle yüksek temperatür olup, arıza tümünde %90 ‘ın üstünde bir orana sahiptir. Elastomerlerin büyük bölümü ısıya maruz kaldığında sertleşerek elastik özelliklerini yitirirler.

Uzun süre yüksek temperatürde kalan bir lastik, örneğin dönen bir mildeki hafif eksantrikliği “takip edemeyecek” kadar, esnekliğini kaybeder, muhtemelen sertleşir, ufalanır bir hal alır; tablo dudağın kırılmasıyla tamamlanacaktır.

Olgu, sızdırmazlık elemanı kullanana ekipmanın dizaynında çoğu kez bir ölçüde hafife alınır, oysa ki tasarımcının gerekli özeni göstermesi, hizmet sürecini belirgin şekilde uzatacaktır. Eleman, mümkün ısı kaynağından uzak,kondüksiyonun erişemeyeceği noktada izole edilmiş olmalıdır.

Bir miktar sürtünme önlenemeyeceğinden ısı bünyede de oluşacak ancak akışkanın, olası bir cepte durgun kalması yerine, dolaşıma katılması sağlanır ise kolayca dağılacaktır. Basınç-sertlik, stok hızı, mekanik etki-profil ilişkileri yanında, değişik materyal için medya- elastomer tepkileşmesi ile ilgili veriler O-ring kataloğunun değişik yerlerinde yeterince detaylı verilmişlerdir. Bunların incelenmesinde gözden kaçmayacağı gibi, koşullar kompleksin birleşmesine uyum sağlayabilecek elastomer seçenekleri bazen tek'e talihli formülasyon için inebilmekte, bilgi ve deneyim önemini korumaktadır.

Örneğin, nitril lastiğin çalışma temperatür plajı – 39 +115 C arasındadır ; karışımda düşük temperatür performansına ağırlık verilir ise yüksek temperatür dayanıklılığından bir ölçüde ödün vermek gerekecek bu media direncini de etkileyecektir; tabi aksi de geçerli olur.

Buraya kadar değindiklerimiz doğrultusunda bir şeyler meydana koymaya karar verdiği an üretici için teknolojinin ana dayanağı olan ölçümden yararlanma zorunluluğu ortaya çıkar; uygulamada bu, araştırma-geliştirme ile kalite kontrolü olarak birbirini tamamlayan iki ayrı yöntemde yoğun olarak yapılmaktadır.

Fazla detaya girmeden, aşınma dayanıklılığın kopma yükü – yırtılma dirençlerinin bar parametri olduğunu, kalıcı mertebesinin kriterleri olma yanında elastik belleğin yapı taşlarını oluşturdukları nihayet, modül ve sertlik derecesinin basınç dayanıklılığını tayin ettiklerini söyleyebiliriz. Keza, örneğin dinamik keçeler için, hacmen %15 kadar şişme hoş görülebilir ise de büzülmenin yine hacmen %3-4'ü aşması, elemanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli öncük kısmen veya tamamen düşürülmüş olacağı için, kabul edilemez.

Özetle, genel ve özel standartlara fizik, mekanik, kimyasal uyumların ancak bu ölçümlere dayanılarak sağlanabileceklerini söyleyebiliriz; ölçümlerin şemsiyesi ham ve yardımcı maddelerden başlayıp satışa dek uzanır. Sonraki hizmet, yıllar boyu kazanılmış bilgi ve deneyim birikimini kullanıcının emrinde bulundurmak olmalıdır; bu vadideki görüş alış verişi çoğu kez iki yönlü fayda sağlayabilmektedir.

Cayak Lastik ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TSE Yeterlilik ve Kalite belgelerine sahip ürünlerini inceleme ve kullanma fırsatını elde ederseniz, ardındaki yoğun test desteği ile titiz bir özenin izlerini görmekte gecikmeyeceğinizden eminiz. Var ettiğiyle öğünme yerine, daha iyiye erişmek için, hemen: “daha ne katkımız olabilir” sorusunu sormanın batının en büyük üstünlüğünü oluşturduğunun koruyacağımıza inanmanız ödülümüz olacaktır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
>
Site içeriğinde yer alan orjinal isim, kod, sembol ve açıklamalar sadece referans için kullanılmıştır.
   
>
Önerilen çözünürlük oranı 1024x768 pikseldir. Copyright 2008 ®