kariyer

CAYAK A.Ş. 1965 yılından bugüne kurumsal değerleri odağına almış nitelikli insan kaynağı ile sektördeki liderliğini sürdürmektedir. CAYAK A.Ş.; müşteriler için fark yaratan, takımın gücüne inanan, adil ve saygılı davranan, topluma ve çevreye değer katan, normları ve kendini sürekli geliştiren insan kaynağı ile attığı her adımda başarıyı yakalamıştır. İnsan kaynağımızın, belirlenmiş olan standartların ötesine geçmeyi hayal eden, süreçlerini geliştirmek adına sürekli sorgulayan, inovatif süreç ve yaklaşımlar geliştirebilen, , yaratıcı düşünen, sürekli kendini geliştiren araştıran, merak eden, etik davranan, tarafsız ve adil olan, bilgiyi paylaşan, saygılı olan yeteneklerden oluşmasını hedefleriz.

CAYAK A.Ş. olarak en önemli hedeflerimizden birisi; kendi alanında uzmanlaşmış, profesyonel çalışma anlayışına sahip, dinamik, gelişim potansiyeli ve motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına önem veren ve CAYAK A.Ş. değerlerini benimseyip, hayata geçmesi için gerekli aksiyonları alabilecek bireylerin organizasyon bünyesine kazandırılmasıdır. Doğru yeteneğin doğru pozisyonda değerlendirilmesi bizim için her zaman esastır, bu doğrultuda CAYAK A.Ş. Yetenek Havuzu yıl boyunca güncel tutulur ve İnsan Kaynakları ekibimiz yıl boyunca yetenekleri keşfetmek adına çalışmalarını sürdürür.

İşe alım sürecimizde, pozisyonun görev tanımı ve aranan nitelikler değerlendirme sürecimizi tasarlamamızı sağlar. Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın pozisyona uygunluklarını değerlendirmek için aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanabilir.

  • Kişilik Envanteri
  • Genel Yetenek Testi
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı / İngilizce Mülakat
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Yönetici Mülakatı / Mesleki Mülakat
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme sürecimizin sonunda, uygun bulunan adaylarımızın referans kontrolleri gerçekleştirilerek, her aşamayı geçen ve hem İnsan Kaynakları ekibimiz hem de ilgili Departman Yöneticisi tarafından pozisyona uygun olarak değerlendirilen adaylara iş teklifi yapılır. İşe alım süreçlerinde, adayları gerek sürecin adımları gerekse değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirmenin öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle, adaylarımıza sonuçlandırdığımız her pozisyonla ilgili mail aracılığıyla bilgi vermekteyiz.

Yaz döneminde üniversite öğrencilerine, kış döneminde meslek lisesi öğrencilerine gelecekte aday havuzumuzu oluşturacağı bilinciyle staj imkanı sunuyor henüz öğrenciyken iş ortamını yakından tanımalarını sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerine aldıkları eğitim doğrultusunda ilgili departmanda staj yapma olanağı sağlıyor, farklı bir bakış açısı ile değerlendirme yapabilmeleri adına süreçlerimizi geliştirmesi için proje çalışması yapmalarını sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın işi ve şirketi ile ilgili çeşitli konularda memnuniyetlerini ve bağlılıklarını ölçmek üzere her yıl Çalışanların Görüşleri Anketi uygulaması yaparız. Anket sonuçları doğrultusunda her kademeden çalışanlarımızdan oluşan aksiyon komiteleri kurar, aksiyon komiteleri tarafından iyileştirilmesi hedeflenen alanlara yönelik hazırlanan aksiyon planlarını uygularız.

performans yönetim sistemi

Performans Yönetim Sistemi’miz ile çalışanlarımızın şirket hedefleri ile paralel hedeflere yönelmelerini sağlayarak, performanslarını arttırmayı amaçlıyoruz. Her yıl başında şirket hedeflerini bölüm ve çalışanlara indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resme nasıl katkı sağladıklarını anlamalarına katkı sağlıyoruz.

açık pozisyonlar

İş İlanı Başlığı Lokasyon Departman Tarih
Süreç Geliştirme Uzmanı İkitelli, İstanbul İnsan Kaynakları 9 Aralık 2021
nasıl yardımcı olabiliriz?

Bizimle iletişime geçin ve aradığınız sızdırmazlık elemanını size sunalım?

Uzun yıllardır çalıştığımız CAYAK A.Ş. sızdırmazlık elemanları sektöründe Avrupa’da satış hedeflerimize ulaşmamızı sağladı.

Fatih KARAKAŞ

CAYAK ailesinde seni görmek için sabırsızlanıyoruz.